Menu

Az Unischo Kft. közreműködésével házhoz megy a szelektált hulladékért az FKF Zrt.

Két éven belül megvalósul a házhoz menő lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszer a főváros egész területén.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-vel együttműködve egy 2013-ban induló fejlesztési program keretében Budapest egész területére kiterjeszti a házhoz menő lakossági szelektív hulladékgyűjtést. A közszolgáltató társaság európai uniós pályázati források felhasználásával, az Unischo Kft. közbenjárásával összesen több, mint 400 ezer új kék és sárga színű gyűjtőedényt bocsát majd a budapesti háztartások rendelekzésére, hogy minél kevesebb csomagolási hulladék kerüljön a hulladéklerakókra.

 Az osztrák lakosság környezettudatos gondolkodására utal, hogy tíz bécsi lakos közül kilenc támogatja a szelektív hulladékgyűjtést, és ami talén ennél is fontosabb: tízből nyolcan valóban külön is gyűjtik a háztartásukban keletketző csomagolási hulladékok különböző frakcióit. Lelkesedésben ma már idehaza sincs hiány, hiszen a felmérések azt mutatják, tízből hét budapesti lakos helyesli, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Ugyanakkor a vizsgálatokból az is kiderül, hogy valójában csak minden harmadik fővárosi lakos használja az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő szigeteket.

Ezen az arányon kíván javítani a főváros, amely az FKF Zrt. közreműködésével, az Unischo Kft. közbenjárásával 2013-ban megkezdi a háznál történő szelektív gyűjtést kiterjeszteni Budapest egész területére.

"A környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos program eredményeként Budapest 830 ezer háztartásában lehetővé és egyben kényelmesebbé tesszük az otthoni szelektív hulladékgyűjtést. Ezzel a kezdeményezéssel pedig akár le is hagyhatjuk a szomszédainkat" - fogalmazott Bokor István, az FKF Zrt. Kiemelt Programok Irodájának vezetője, egyúttal a projekt felelőse. A szakember elmondta: a lakossági szelektív hulladékgyűjtés kiépítésének első lépcsőjében 1996-ban kezdődött meg a lakossági hulladékudvarok kialakítása a főváros területén, majd éppen tíz esztendővel ezelőtt, 2003-ban indult az utcákon, közterületeken található szelektív gyűjtőszigetek telepítése. A fejlesztések eredményeképpen ma összesen 16 hulladékudvarban és mintegy 900 gyűjtőszigeten adhatja le a lakosság a különválogatott hulladékot a fővárosban, a frakciónként különgyűjtött csomagolási hulladék mennyisége pedig éves szinten ma már megközelíti a húszezer tonnát. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt is megmutatták, hogy a lakosság jelenleginél szélesebb körének bevonására és a begyűjtési eredmények további lényeges javítására csak a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése esetén van lehetőség.

Szelektív gyűjtőedények

Az erre történő felkészülés jegyében Budapesten - kísérletijelleggel - a VII. kerületben valósult meg először háahoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, a kerületi önkormányzat és az FKF Zrt. együttműködésének eredményeként. Ez a mintaprogram 2005 novemberében kezdődött, amelynek keretében a közszolgáltató vállalat külön erre a célra tervezett, 240 literes gyűjtőedényeket helyezett ki háromféle hulladékfrakció - műanyag, papír, fém - gyűjtésére, Ezt követően 2008 szeptemberében a XI. kerületben, a Gazdagréti lakótelepen vezették be a rendszert; ugyanakkor a VII. kerületi tapasztalatok alapján, gazdaságossági megfontolásból itt csak két frakció, a papír és a műanyag különgyűjtésével. Ezután 2009-ben került sor a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer V és XIII., majd a XI. kerületben való kiterjesztésére, ahonnan az FKF Zrt. ma már mintegy 900 címről szállítja el a szelektíven gyűjtött hulladékfrakciókat.

Az igazán nagy lépés mégis most következik, hiszen az FKF Zrt. két éven belül összesen 200 ezer új gyűjtőpont kialakítását tervezi, összesen 403 ezer új 120 és 240 literes gyűjtőedény kihelyezésével, amelynek során a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer Budapest egész területét le fogja fedni.
Az európai uniós irányelvek szem előtt tartásával megvalósítandó program keretében a papír és a műanyag-fém együttes gyűjtése történik majd a házaknál az FKF Zrt. által térítésmentesen kihelyezett, uniós felirattal ellátott kék és sárga, korszerű gyűjtőedényekben. A nemzetközi sztenderdeknek megfelelően az előbbit a kék, az utóbbit a sárga fedelű kukákba kell majd elhelyezni. "Az eszközök kihelyezését már március 25-én megkezdjük, és az elkövetkező nem egészen két év leforgása alatt minden társasházba és családi házba eljuttatjuk azokat" - szögezte le Bokor István.
A projekt felelőse elmondta: az FKF Zrt. telephelyein már most is megtekinthető gyűjtőedények telepítését három darab speciális új terítő jármű,fogja segíteni, a kihelyezett kukák ürítéséhez és a különválogatott hulladék begyűjtéséhez pedig az FKF Zrt. összesen 60 új gyűjtőkocsit vásárol, megvizsgálva az alternatív meghajtású gépjárművek beszerzésének lehetőségét is. Azonban az üveg csomagolási hulladékok gyűjtése - a balesetveszély elkerülése érdekében - továbbra is a szelektív gyűjtőszigeteken folyik majd, de a jelenleginél lényegesen ellenőrzöttebb körülmények között, amelynek eredményeképpen a közszolgáltató társaság szakembereinek reményei szerint a gyűjtőszigetek környezetében sokszor tapasztalható szemetelés és illegális hulladéklerakás jelensége is vissza fog szorulni.

"Joggal vetődik fel a kérdés: mibe kerül mindez a budapesti lakosságnak? A válasz: gyakorlatilag semmibe, tekintettel arra, hogy a főváros társaságunk, az FKF Zrt szakmai közreműködésével sikeresen nyert el 4,3 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást a projekt megvalósítására,az ehhez kapcsolódó önrészt pedig a vállalat maga finanszírozza" - fogalmazott Bokor István.
"Társaságunk a begyűjtött hulladékot saját vállalkozásban létrehozott válogatóüzemben vagy üzemekben kívánja tovább feldolgozni, erre pályázati úton újabb forrásokat szándékozunk bevonni a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati keretéből" - tette hozzá a projektigazgató.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer Budapest egész területére történő kiterjesztésével az FKF Zrt. - a környezettudatos lakossággal együttműködve - jelentős mértékben csökkentheti a hulladéklerakásból származó környezetterhelés mértékét, egyúttal a lakosság költségeit is.

Forrás: ZIP magazin

back to top